Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Д-р Сузана Мијовска

Д-р Сузана Мијовска

Специјалист по Интерна медицина
 • :
  Повеќе од 4500 ехосонографски прегледи на абдомен
 • :
  Повеќе од 200 доплери на долни екстремитети
 • :
  Над 3000 ехокардиографски прегледи

Профил

Д-р Сузана Мијовска е врвен специјалист по интерна медицина, преку примена на современи дијагностички процедури до навремена дијагноза во областа на интерната медицина, терапија и следење на пациентите. Д-р. Сузана Мијовска покажува посебен интерес за примена на колор доплер сонографија на крвни садови на долни екстремитети за што е сертифицирана од страна на клиниката “Антамедика” – Белград.

Достапни здравствени услуги

 • Интернистички преглед со ехокардиографија
 • Контролен интернистички преглед со ехокардиографија
 • Прв интернистички преглед
 • Контролен интернистички преглед
 • Консултативен преглед
 • Ехо на тироидна жлезда
 • Ехо на еден орган
 • Ендокринолошки преглед
 • Проширен ендокринолошки преглед (со едукација за апликација на инсулинска терапија)
 • Дводимензионална ехокардиографија
 • ЕКГ
 • Доплер на артериски крвни садови (нозе или раце)
 • Доплер на венски садови (нозе или раце)
 • КСТ ЕКГ со оптеретување
 • Холтер ЕКГ за 24 часовно
 • Трансезофагијална ехокардиографија (наскоро)
 • Ехокардиографија со оптеретување (наскоро)
 • Спирометрија (наскоро)

Поле на посебен интерес

Трансторакална ехокардиографија 100%
Абдоминална ехосонографија 100%
Васкуларен доплер на крвни садови на екстремитети 100%

2018 - Во тек

Специјалист по интерна медицина во Општа болница Еуроиталиа, Скопје

2011 - 2018

Специјалист по интерна медицина во Промедика Медикал Центар, Скопје

2005 - 2010

Вработена во Ре-Медика, Скопје

2002 - 2005

Вработена во Специјална Болница за Кардиологија “Филип Втори“, Скопје

 • Македонска лекарска комора
 • Македонско лекарско друштво (MLD)
 • Здружение на интернисти на Македонија

2016

Едукација за доплер сонографија на крвни садови на екстремитети, Поликлиника Антамедика - Белград, Србија

2015

Учество на школа за ехосонографија на тироидна жлезда, Охрид

2005 - 2010

Специјализација по интерна медицина при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

1991 - 1996

Медицински Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Закажете преглед

Hi, How Can We Help You?