Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Д-р Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по Интерна медицина
 • :
  Повеќе од 10 000 интернистички прегледи со ехокардиографија
 • :
  Над 3000 ехосонографски прегледи на тироидна жлезда
 • :
  Повеќе од 10 000 прегледи на артериски крвни садови

Профил

Д-р Јасмина Зафировска е раководител на одделот за Интерна медицина во нашата општа болница. Нејзиното богато работно искуство кое е стекнато во и надвор од државата, е дополнето со стручни престои и едукација за рано откривање, превенција и третман на болестите на кардиоваскуларниот систем , дијагностика и третман на болестите на тироидната жлезда како и болестите поврзани со нарушувања на метаболизмот. Докторката Зафировска зема активно учество во бројни семинари и конгреси од областа на Интерната медицина, со посебен акцент на кардиологијата, кардиохирургијата и ендокринологијата.

Достапни здравствени услуги

 • Интернистички преглед со ехокардиографија
 • Контролен интернистички преглед со ехокардиографија
 • Прв интернистички преглед
 • Контролен интернистички преглед
 • Консултативен преглед
 • Ехо на тироидна жлезда
 • Ехо на еден орган
 • Ендокринолошки преглед
 • Проширен ендокринолошки преглед (со едукација за апликација на инсулинска терапија)
 • Дводимензионална ехокардиографија
 • ЕКГ
 • Доплер на артериски крвни садови (нозе или раце)
 • Доплер на венски садови (нозе или раце)
 • КСТ ЕКГ со оптеретување
 • Холтер ЕКГ за 24 часовно
 • Трансезофагијална ехокардиографија (наскоро)
 • Ехокардиографија со оптеретување (наскоро)
 • Спирометрија (наскоро)

Поле на посебен интерес

Трансторакална ехокардиографија 100%
Ехосонографија на тироидеа 100%
Коронарен стрес тест 100%

2017 - Во тек

Специјалист по Интерна медицина во Општа болница Еуроиталиа, Скопје

2009 - 2017

Специјалист по Интерна медицина во Приватната Клиника “Жан Митрев”, Скопје

1996 - 2009

Вработена во Фонд за здравствено осигурување, Скопје

1995 - 1996

Вработена во Амбуланта по општа медицина, Скопје

1993 - 1994

Вработена во Амбуланта на МВР, Скопје

1990 - 1991

Вработена во Универзитетски Клинички центар, Скопје

 • Македонската лекарска комора
 • Македонското здружение за Кардиологија
 • Македонското здружение за Кардиохирургија
 • Здружение на интеренисти на Македонија
 • Националниот координативен механизам за СИДА, маларија и туберколоза од 2002 – 2009

Септември 2017

Едукација за тенкоиглена биопсија на тироидна жлезда под ехо во Hässleholms Sjukhus, Шведска

Ноември 2015

Школа за ехосонографија на тироидна жлезда во Охрид во Организација на здружение на Интернисти на Македонија, од страна на Професори од Универзитетската Клиника за Патофизиологија и нуклеарна медицина, Љубљана, Словенија

Март 2008

Тренинг за Дијагностичко сродни групи - Клиника Ребро, Загреб, Хрватска

Октомври 2007

Тренинг за Дијагностичко сродни групи - АОК Штутгарт, Германија

2000 - 2004

Специјализација по интерна медицина, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Мај 2002

Школа за дијабет и метаболни заболувања, Охрид

1985 - 1990

Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Закажете преглед

Hi, How Can We Help You?