Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Д-р Митко Стојанов

Д-р Митко Стојанов

Специјалист по Ортопедија
 • :
  Над 4000 траумотолошки интервенции
 • :
  Над 2000 ендопротези на колкови и колена
 • :
  Над 3000 интервенции кај конгенитални маани

Профил

Д-р. Митко Стојанов е општ ортопедски хирург и трауматолог со интерес во повеќе области од ортопедијата и трауматологијата на локомоторниот апарат, спроведувајќи оперативен и неоперативен третман. Има богато искуство во апликацијата на ендопротези на колковите и коленото, лекување на конгенитални маани на колковите, стапалата и други делови на локомоторниот апарат кај деца, во дијагностика и третман на остеопорозата, третман на мекоткивни и коскени повреди, третман на тумори на скелетот и меките ткива, вискосуплементација на зглобовите, посебно на колкот. Има долгогодишно богато искуство во третманот на сите патолошки состојви на екстремитетите. Д-р. Митко Стојанов е меѓународен почесен член на Американската академија на ортопеди и многу други стручни асоцијации.

Достапни здравствени услуги

 • Ортопедски преглед со консултација и совет за третман
 • Ортопедски преглед на новородено (до 1 год. возраст со ехосонографија )
 • Домашна посета 1
 • Постоперативна домашна посета
 • Ехосонографија над 1,5 год. возраст
 • Контролен преглед ( секој преглед до месец дена од првиот)

Интервенции

 • Преврска – мала
 • Преврска со локална анестезија
 • Преврска- голема или обработка на мала рана, инцизија
 • Компресивен или еластичен завој
 • Сутура на рана
 • Обработка на рана
 • Земање брис од рана
 • Вадење на конци
 • Апликација на интрамускулна терапија
 • Инфузија
 • Интраартикуларна инјекција, апликација на бифосфонат
 • Пункциона биопсија , пункција на зглоб , Бекерова циста
 • Некрвава репозиција на скршеница, луксиран зглоб со гипсана имобилизација
 • Поставување на ортопедско помагало
 • Амбулантни хируршки интервенции во локална анестезија 1(враснат нокт, ганглиом, атером, липом и сл.)
 • Амбулантни хируршки интервенции во локална анестезија 2(враснат нокт, ганглиом, атером, липом и сл.)
 • Амбулантни хируршки интервенции во локална анестезија 3 (враснат нокт, ганглиом, атером, липом и сл.)
 • Поставување на гипсана имобилизација ( гипс-пластика)
 • Промена на гипсана имобилизација ( гипс- пластика)
 • Апликација на ПРП ( автологна плазма). Една доза
 • Апликација на хијалуронска киселина . Една доза
 • Апликација на колаген ( DUNA). Една ампула
 • DEXA СКЕН ( Коскена дензитометрија )
 • Апликација на високо суплементација со хијалурон
 • Апликација на ПРП
 • Апликација на ПРП со хијалурон
 • Ортопедско помагало – шансова кравата
 • Ортопедско помагало – штаки
 • Ортопедско помагало – ортоза
 • Хируршки третман на скршеници на мали коски ( шака – стапало) – РА, СА
 • Хируршки третман на скршеници на долги коски ( раце – нозе) – РА, СА
 • Хируршки третман на интраартикуларни скршеници ( мал – голем зглоб) – РА, СА
 • Отстранување на остеосинтетски материјали ( мали коски – големи коски) – РА, СА
 • Хируршко решавање на псеудоартроза – А
 • Остеотомија со остеосинтеза на долги коски – РА, СА
 • Остеотомијa со остеосинтеза на мали коски – РА, СА
 • Операција на Hallux valgus, M. Koohler II – CA
 • Ахилотенотомија, апонеуротомија, сутура на ахилова тетива, миотенотомија – СА
 • Хируршко лекување на PEVC, рамно стапало – СА
 • Хируршко лекување на развојна деформација на колкот ( Крвава репоз., деротат., остеот. , Оп. Солтер) – СА
 • Крвава репозиција
 • Деротативна остеотомија на фемур
 • Остеотомија иномината- Солтерова интервенција
 • Хируршко лекување на вроден искривен врат – ОА
 • Хируршко лекување на Бекерова циста – СА
 • Хируршко лекување на CTS и TS – PA
 • Транспозиција на нерв кај каналикуларен синдром – РА
 • Дијагностичка артроскопија – СА
 • Менисектомија – СА
 • Лигаментопластика – СА
 • Синовектомија на зглоб, транспозиција на патела со латерално ослободување, мозаик пластика –СА
 • Екстирпација на мал мекоткивен тумор – ОА, ЛА
 • Екстирпација на голем мекоткивен тумор – ОА
 • Екстирпација на коскен тумор со реконструкција – ОА
 • Коскена биопсија ( отворена) – ОА
 • Коскена биопсија ( пункциона ), Апликација на Депомедрол под рентген- ОА
 • Имплантација на тотална ендопротеза на колк ( цементна – безцементна ) – СА–  PERMEDICA
 • Имплантација на тотална ендопротеза на колк ( цементна – безцементна ) – СА–  CIMER
 • Имплантација на тотална ендопротеза на колено ( цем. – безцементна) – СА-PERMEDICA
 • Имплантација на тотална ендопротеза на колено ( цем. – безцементна) – СА– CIMER
 • Имплантација на субтотална  ендопротеза на колк ( цем. – безцементна) – СА
 • Имплантација на уникондиларна ендопротеза на колено – СА
 • Имплантација на ендопротеза на други зглобови – ОА
 • Имплантација на ендопротеза на мали зглобови на раце ( за еден зглоб) – РА
 • Ревизија на ендопротеза со реконструкција и реимплантација ( колк- колено) – Епидурална
 • Ревизија на ендопротеза ( вадење со спејсер) – Епидурална
 • Трансплантација на коски
 • Апликација на вештачка коска

Поле на посебен интерес

Ендопротези на зглобови 100%
Фрактурна хирургија 100%
Конгенитални маани на мускулоскелентен систем 100%

2018 - Во тек

Ортопедски хирург во Општа Болница Еуроиталиа, Скопје

2017 - 2018

Ортопедски хирург во „Физиомедика“, Битола

1977 - 2017

Ортопедски хирург во „Д-р. Трифун Пановски“, Битола

 • Лекарска комора
 • Македонско лекарско друштво (MLD)
 • Македонска асоцијација на Ортопеди и Травматолози (МАДОТ)
 • International affiliate member of the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)
 • EFFORT
 • SICOT

1981

Специјализација по ортопедија и трауматологија

1976

ДИПЛОМИРАН ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”, СКОПЈЕ

Закажете преглед

Hi, How Can We Help You?