Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Прим. Д-р Тодор Ношпал

Прим. Д-р Тодор Ношпал

Прим. М-р Спц. специјалист по Ортопедија
 • :
  5000 интервенции од кои 80% тотални ендопротези на зглобови
 • :
  Над 1500 трансплатанции на коска
 • :
  10.000 ехосонографски прегледи на колкови на деца

Профил

Со одделението раководи Прим. Д-р Тодор В. Ношпал M-р Cци, Ортопедски хирург – носител на дејност, врвен субспецијалист со 26 годишно работно искуство од Клиниката за Ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје и 6 годишно работно искуство во неколку познати приватни болници во Македонија, каде менаџира и оформува Ортопедски одделенија. Toj e Субспецијалист за детска ортопедија со ехосонографија, тотални ендопротези на зглобови (примарни и ревизиони), траума на локомоторен апарат, коскено банкирање. Стручни престои и усовршување: Германија – 6 мес., Шпанија- 3 мес., Франција- 1 мес., Данска- 1 мес., САД – секоја година од 1996 по еден месец, Унгарија, Австрија, Грција, Хрватска, Србија, Швајцарија. Едукатор на фирмата „ZIMMER” за Југоисточна Европа од областа на ендопротетиката на колкови и колена.

Достапни здравствени услуги

 • Ортопедски прегледи на новородени, деца, младинци и возрасни
 • Скрининг на новородени, со ехосонографски преглед на колкови
 • Конзервативно лекување на вродени аномалии кај новородни ( развојна деформација н колкови, криво стопало, крив врат…)
 • Ехосонографски на преглед на мускуло-скелетен систем кај возрасни
 • Коскена дензитомерија ( DEXA SKEN )
 • Ртг услуги со дигитален рентген, со мало зрачење
 • КТ и МРИ 1,5 Тесла
 • Интрамускулни, интраартикуларни, блокади и пункциони биопсии и апликации
 • Апликација на хијалуронска киселина и ПРП во сите зглобови и делови на лигаментарен апрат
 • Некрвави репозиции на скршеници и Гипс услуги
 • Еднодневни мали хируршки интервенции во современа асептична оперативна сала
 • Современ третман на болка по принцип на еднодневна болница
 • Конзервативен третман на спортски повреди
 • Тотални и субтотални ( биполарни ) ендопротези на зглобови ( Колкови, Колена и др. ), од најсовремени материјали
 • Безцементни, цементни, хибридни, со Минималноинвазивна хируршка техника, минимален можен постоперативен болнички престој и максимална посоперативна рехабилитација, кај пациенти со последици од идиопатски артрози, вродени деформитети, РА, скршеници, на зглобовите
 • Хируршко лекување на вродени аномалии во детска возраст ( развојна деформација на колкови, криво стопало, крив врат….)
 • Хируршко лекување на последици од церебрална парализа
 • Хируршко лекување на контрактури, повреди на лигаменти, мускули
 • Хируршко лекување на спортски повреди
 • Хируршко лекување на стекнати коскени деформитети
 • Артроскопски интервенции на сите зглобови
 • Отстранување на остеосинтетски материјали
 • Операции на шака (карпал тунел, Де Кервен, фасциа палмарис…)
 • Хируршко лекување на тумори

Поле на посебен интерес

Ендопротези на зглобови
Детска ортопедија
Траума на локомотерен апарат

2018 - Во тек

Прим. М-р Спц. специјалист по Ортопедија во Општа Болница Еуроиталиа, Скопје

 • Американска академија на ортопедски хирурзи (AAOS)
 • Европска асоцијација на ортопедски хирурзи (EFORT)
 • Светска интернационална ортопедска организација (SICOT)
 • Европската асоцијација за ткивно банкирање (DIZG)
 • Македонска асоцијација на ортопедски хирурзи (MAOT)
 • Македонско лекарско друштво (MLD)
 • Лекарска комора на Македонија

2005

Примариус

2000

Магистер од областа на ортопедијата

Закажете преглед

Останати доктори од истиот оддел

Hi, How Can We Help You?