Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Прим. Д-р Димче Бошковски

Прим. Д-р Димче Бошковски

Специјалист по Анестезија, реанимација и интензивно лекување
 • :
  Долгогодишно искуство во областа на анестезиологија и реанимација

Профил

По долгогодишен работен век во ЈЗУ Општа болница Велес, Прим. Д-р. Димче Бошковски се стекнува со титулата раководител на одделението за анестезија, реанимација и интензивно лекување.Усовршувањата во својата дејност ги стекнува во многу болници од соседството, болницата “Трета гинеколошка клиника” во Софија и во “Ургентен центар” во Нови Сад. Автор на повеќе трудови од областа на анестезијата, реанимацијата, грижата и негата на критично болни пациенти. Неговата љубов кон професијата е главен двигател за уште поголема посветеност кон работатаи пациентите.

Достапни здравствени услуги

 • Локални анестезии ( или анестезии преку кои се обезболува локалното место на хирушката интервенција со апликација на локален анестетик )
 • Периферни блок анестезии
 • Регионални анестезии. Овој тип на анестезии подразбира два вида и тоа – медуларна ( епидурална или спинална ) и периферна анестезија.
  Медуларната подразбира апликација на анестетик во соодветен простор: спиналната во субарахноидален текален простор и епидуралната во епидурален простор со што се постигнува регионална анестезираност на регион од телото.
 • Амбулантни анестезии ( или аналого седација ) поточно примена на техника на дијагностички процедури спроведени во анестезија ( аналого седација ) кај возрасни и кај деца.
 • Општи ОЕТА анестезии ( или ендотрахеални анестезии ) Анестезии кои предизвикуваат состојба споредлива со длабок сон, обезболеност, мускулна релаксираност попратена со стабилност на виталните параметри.
 • Комбинирани анестезии ( или сложени анестезии )

Поле на посебен интерес

Анестезија 100%

2019-во тек

Специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување, Општа болница Еуроиталиа Скопје

2018-2019

Специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување, ПБ Неуромедика Скопје

2014-2018

Раководител на одделение за анестезија, реанимација и интензивно лекување, ЈЗУ Општа болница Велес

2014год.

Ургентен центар, Нови Сад

2000год.

Трета гинеколошка клиника, Софија

1979-2018

Специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување, ЈЗУ Општа болница Велес

2006год.

Примариус, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Медицински факултет Скопје

1989год.

Специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Медицински факултет Скопје

1979год.

Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Медицински факултет Скопје

Закажете преглед

Hi, How Can We Help You?