Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Д-р Мимоза Толевска

Д-р Мимоза Толевска

Cпецијалист по Радиологија
 • :
  Направени над 1000 МГ прегледи
 • :
  Направени над 500 КТ прегледи
 • :
  Направени над 10 000 РТГ графии

Профил

Д-р. Мимоза Толевска има учество и дополнителна едукација на повеќе институти во соседството, како и активно и пасивно учество на бројни семинари и конгреси од областа на радиологијата и биопсија на дојки во и надвор од нашата држава. Сертифицирана е за работа со КT, MР и ехосонографија. Исто така, Д-р. Толевска зема активно учество во Националната програма за скрининг на дојки во Македонија.

Достапни здравствени услуги

 • РТГ Краниограм
 • РТГ Делумна снимка на череп
 • РТГ на сегмент над 3 проекции
 • РТГ на Ц рбет
 • РТГ на Тх рбет
 • РТГ на ЛС рбет
 • РТГ на скелет на екстремитети  по сегмент
 • РТГ на карлица
 • РТГ на градни органи
 • РТГ на граден кош
 • РТГ на зглобови
 • РТГ- Нативна на абдомен
 • РТГ- Нативна на УТ
 • Мамографија
 • Ехо и МГ на дојки
 • КТ на глава
 • КТ на орбити
 • КТ на ПН синуси
 • КТ на пирамиди
 • КТ на плувачни жлезди
 • КТ на глава со контраст
 • КТ на торакс
 • КТ на торакален ѕид
 • КТ на торакс со контраст
 • КТ абдомен
 • КТ на мала карлица
 • КТ на абдомен со контраст
 • КТ на скелет
 • КТ на екстремитети
 • КТ на рбет
 • КТ на рбет по сегменти
 • КТ на рбет по сегменти со контраст
 • КТ на екстремитети со контраст
 • КТ зглоб
 • КТ мускули
 • КТ коски
 • КТ скелет со контраст
 • KT на цело тело ( цела аорта)
 • КТ на врат
 • КТ врат со контраст
 • КТ ангио мозок
 • КТ ангио врат
 • КТ ангио карлица
 • КТ ангио абдомен
 • КТ урографија
 • КТ на УТ
 • КТ на медијастинум
 • КТ ангио на периферни крвни садови
 • КТ на медијастинум со контраст
 • КТ на аорта
 • КТ пулм емб сусп.
 • КТ при политраума
 • КТ Виртуелна бронхоскопија
 • КТ коронарографија
 • КТ Графтографија
 • КТ Флебографија
 • МР на глава
 • МР на хипофиза
 • МР на орбити
 • МР на ПНС
 • МР на пирамиди со ПЦА
 • МР на ТМЗ
 • МР на плувачни жлезди
 • МР на рбетен столб
 • МР на врат
 • МР на Ц рбет
 • МР на торакален рбет
 • МР на лумбален рбет
 • МР на рбет по сегменти со контраст
 • МР на мала карлица
 • МР медијастинум
 • МР дојки
 • МР на екстремитети
 • МР зглобови
 • МР ангио мозок
 • МР ангио врат
 • МР веногр. и синусогр.
 • МР абдомен
 • МР бубрези
 • МР урографија
 • МР меки ткива
 • МР холангиопанкреатографија
 • МР ангио на абдомен
 • МР на торакс
 • МР перфузија на мозок
 • Дензитометрија DXA
 • Ехо на дојки
 • Ехо на жлезди
 • Ехо абдомен
 • Ехо меки ткива
 • Ехо на УТ
 • Радиолошки консултативен преглед
 • МР на Цел рбет
 • Тенко-иглена биопсија на дојка или меки ткива под ЕХО
 • Кор биопсија на дојка или меки ткива под ЕХО

Поле на посебен интерес

КТ на сите органи на тело 100%
МР на сите органи 100%
Мамографии 100%
Рентген графии на сите органи 100%

2017 - Во тек

Специјалист по радиологија во Општа болница Еуроиталиа, Скопје

2013 - 2017

Специјалист по радиологија во З.Д “Железничар“, Скопје

2012 - 2013

Специјалист по радиологија во ПЗУ “Атанасовски“, Скопје

1997 - 2012

Матичен лекар

2012

Специјализација по радиодијагностика на Медицинскиот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

1996

Дипломиран доктор на Медицинскиот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

Закажете преглед

Hi, How Can We Help You?