Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Д-р Илина Гаџевска

Д-р Илина Гаџевска

Специјалист по Општа хирургија
 • :
  Над 3000 интервенции од областа на општа и естетска хирургија
 • :
  Над 500 апликации на дермални филери, ботокс и PRP третман
 • :
  Над 500 третмани на мекоткивни тумори на кожа и подкожа

Профил

Д-р Илина Гаџевска е млад и перспективен специјалист по Општа хирургија. Таа е добитник на стипендија од фондацијата Илија Камчев за последната година од специјализацијата по Општа Хирургија во која беше вклучена бесплатна обука, едукација и практична работа. Д-р. Илина Гаџевска како надежен хирург континуирано вложува во сопствената кариера и позитивно се надградува земајќи активно учество на семинари, конференции, дискусии, медицински состаноци, обуки и работилници по општа медицина и хирургија во и надвор од нашата земја.

Достапни здравствени услуги

Прегледи и ехо
 • Хируршки преглед
 • Хируршки преглед со ЕХО
 • Хируршка консултација
 • Хируршки преглед со ректално туше
 • Ехосонографија на абдомен
 • Ехосонографија на дојка
 • Ехосонографија на тестиси
Преврски и интервенции
 • Хируршка преврска –мала
 • Хируршка преврска – голема
 • Хируршка обработка на мала рана
 • Хируршка обработка на голема рана
 • Сутура на рана со локална анестезија
 • Инцизија на рана со локална анестезија
 • Амбулантна интервенција- 1
 • Амбулантна интервенција- 2
 • Вакум преврска – 1 третман
 • Вакум преврска – третман со сребрени јони
 • Абдоминална пункција на асцит
 • Катетеризација
Терапија
 • Еднодневна терапија -1
 • Еднодневна терапија -2
 • Апликација на интрамускулна терапија
 • Апликација на интравенска терапија
 • Апликација на супкутана терапија 1
 • Апликација на супкутана терапија 2
 • Апликација на ректална клизма
Хируршки интервенции средна хирургија
 • Предоперативен пакет на услуги 1
 • Предоперативен пакет на услуги 2
 • Апендектомија – класично
 • Апендектомија – лапароскопски
 • Перфориран апендикс – оперативна интервенција
 • Најмала оперативна интервенција во сала
 • Херниектомија – класично
 • Херниектомија – лапароскопски
 • Вентрална хернија мала
 • Вентрална хернија голема без ресекција на црево
 • Вентрална хернија голема, со ресекција на црево (мрежичка посебно)
 • Холецистектомија – класично
 • Холецистектомија – лапароскопски
 • Експлоративна лапаротомија – класично
 • Експлоративна лапароскопија
 • Експлоративна лапаротомија со биопсија
 • Експлоративна лапароскопија со биопсија
 • Хемероидектомија – класично
 • Сфинктеротомија – анална фисура
 • Хеморидектомија со степлер – лонго процедура
 • Фистулектомија
 • Ректо – вагинална фистула (задна пластика)
 • Синус пилоноидалис
 • Синус пилоноидалис со фистула
 • Гастростома – креирање
 • Јејуностома – креирање
 • Илеостома – креирање
 • Колостома – креирање
 • Гастроентеро – ентероентеро анастомоза
 • Билио – дигестивна анастомоза
 • Улкус вентрикули – сутура
 • Затворање на стоми
 • Биопсија на тестис
 • Циркумзиција
 • Специјална вакуум дренажа прва по ред + сет
 • Специјална вакуум дренажа втора по ред + сет
 • Специјална вакуум дренажа трета по ред + сет
 • Мали тумори на дојка со тумеректомија
 • Квадрантектомија на дојка
 • Квадрантектомија со ревизија на аксила
 • Мастектомија радикалис – еднострана
 • Мастектомија радикалис – билатерално
 • Варицектомија на в.сафена – една нога
 • Варицектомија на в.сафена – билатерално
 • Трахеостомија – привремена
 • Трахеостомија – трајна
 • Абдоминална дренажа – пласирање
 • Торакална дренажа – пнеумоторакс
 • Торакална дренажа – ексудативен плеврит
 • Ретроперитонеална експлорација и работа по наод
 • Отстранување на ретроперитонеален тумор
Хируршки интервенции голема хирургија
 • Рецекции на езофагус
 • Ахалазија – класично
 • Ахалазија – лапароскопски
 • Хиатус хернија – класично
 • Хиатус хернија – лапароскопски
 • Гастрик бендинг – класично
 • Гастрик бендинг – лапароскопски
 • Ресекции на желудник
 • Гастректомија тоталис
 • Спленектомија – класично
 • Спленектомија – лапароскопски
 • Псеудоциста на панкреас
 • Палијативна интервенција на панкреас 1
 • Палијативна интервенција на панкреас 2
 • Дуоденопанкреатектомија цефалика – Випл
 • Андреналектомија – класично
 • Андреналектомија – лапароскопски
 • Операција на ехинококова циста
 • Ресекција на црн дроб – класично
 • Ресекција на тенко црево – класично
 • Ресекција на дебело црево – класично
 • Колектомија тоталис – класично
 • Колектомија тоталис – лапароскопски
Болнички денови
 • Одделение  – болнички ден
 • Интензивна нега – болнички ден
 • Апартман – болнички ден
 • Придружба
 • Абдоминални мрежички PHS
 • Варикоцела
 • Трансфузија на крв
 • Трансфузија на плазма

Поле на посебен интерес

Aпликации на дермални филери, ботокс и PRP третман 100%
Хируршки третмани и рекострукција на мекоткивни тумори на кожа и подкожа 100%

2018 - Во тек

Специјалист по Општа хирургија во Општа Болница Еуроиталиа, Скопје

13.07.2017 - 15.08.2018

Специјалист по Општа Хирургија во Приватната болница Санте Плус, Скопје

05.05.2015 - 01.04.2017

Обука и активна работа во Клиничката Болница Аџибадем Систина на одделот за пластична, реконструктивна и естетска хирургија, Скопје

02.03.2014 - 04.05.2015

Обука и активна работа во Клиничката Болница Аџибадем Систина на одделот за хирургија, Скопје

 • Лекарска комора на Македонија

19.07.2017

Лиценца за работа како Специјалист по Општа Хирургија

18.05.2017

Специјалистички испит и титула Специјалист по Општа Хирургија

03.05.2011 - 18.05.2015

Специјализација по Општа Хирургија

25.02.2011

Лиценца за работа

20.07.2010 - 15.01.2011

Приправнички стаж за доктори по Општа медицина

15.07.2011

Дипломиран доктор по Општа Медицина на Медицински Факултет при УКИМ, Скопје

15.07.2011

Дипломиран доктор по Општа Медицина на Медицински Факултет при УКИМ, Скопје

2004

Средно стручно образование во Д.С.М.У Панче Караѓозов, Скопје

Закажете преглед

Hi, How Can We Help You?