Open
  • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
  • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Преведувачи и jазична поддршка

Преведувачи и jазична поддршка

Секоја здравствена установа изградена според најмодерните стандарди задолжително нуди јазична поддршка за потенцијалните пациенти кои не го зборуваат матичниот јазик на земјата во која се наоѓа здравствената установа.

Со цел да се избегнат грешки во комуникацијата помеѓу пациентот и медицинското лице и со тоа да не се појават ризици поврзани со здравјето на пациентот, Општа болница Еуроиталиа  се грижи за своите пациенти и обезбедува интерпретациски услуги на јазици кои најчесто се користат во рамките на Република Македонија.

Ве молиме информирајте ги нашите оператори за Вашата потреба од јазична поддршка во моментот кога го закажувате прегледот со цел истата навремено да може да ја обезбедиме.

Hi, How Can We Help You?