Open
  • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
  • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Поддршка за лица со попреченост

Поддршка за лица со попреченост

Доколку во нашата здравствена установа пристигне лице со одредена попреченост во својот развој или инвалидитет, секогаш сме подготвени да пристапиме пружајќи му беспрекорна помош.

Имено, Општа Болница Еуроиталиа располага со помошни медицински легла и инвалидски колички со кои управуваат висококвалификувани кадри – се со цел да излеземе во пресрет на пациентот на кој му е потребна поддршка од ваков тип.

Ве молиме информирајте ги нашите оператори за Вашата потреба од специјална поддршка за лица со редуцирана моторика – во моментот кога го закажувате прегледот со цел истата навремено да може да ја обезбедиме.

 

Hi, How Can We Help You?