Open
  • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
  • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Отпус на пациентот

Отпус на пациентот

  • При отпис од болницата добивате отпусно писмо;
  • Медицинскиот персонал задолжително ќе Ви посочи совети за правилна нега, исхрана, начин на живеење, примање на терапија и ќе Ви укаже на важноста од лекарски контроли;
  • Пред да заминете од нашата установа осигурајте се дека правилно сте ги разбрале посочените инструкции за понатамошно лекување и потврдете го терминот за контрола;
  • Редовно земајте ја препишаната терапија од докторот која е напишана во отпусното писмо и доколку забележите некаква промена веднаш контактирајте го Вашиот доктор;
  • Закажаната лекарска контрола - не ја заборавајте, таа е од исклучителна важност за Вашата здравствена состојба;
  • При промена или влошување на состојбата веднаш известете го Вашиот доктор!
Hi, How Can We Help You?