Open
  • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
  • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Донирајте!

Донирајте!

Хуманоста која е во срцето на сите работни активности на Општа болница Еуроиталиа – е исто така сила – двигател која не поттикнува да помагаме несебично, со единствена цел – барем малку да допринесеме во подобрување на животот во ова мало парче земја.

Општа болница Еуроиталиа тежнее да ги обедини моќните во корист на борбата која што ја водат немоќните!

Доколку сте приватна фирма, државна институција, невладина организација, странска компанија или едноставно приватно лице со широко срце коe сака да помогне, бидете наши сојузници и донирајте!

На следниов линк се достапни сите моментално отворени Повици за Донација:

Ги повикуваме сите хумани граѓани кои се во можност, да го дадат својот скромен придонес кон лекувањето на малата Јована и со тоа да помогнат на еден млад живот.

Hi, How Can We Help You?