радиодијагностика

Радиолошката дијагностика е гранка во медицината која користи различни уреди базирани на јонизирачко зрачење (дигитален РТГ апарат, Компјутеризирана Томографија ), Ултразвук, Дензитометар и Магнетна Резонанција. За откривање на болести на сите органски во човековото тело.

Нашиот оддел  користи најсовремена технологија со која пружа голем број на радиолошки дијагностички процедури.  Пристап до пациентот е индивидуален, а изборот на радиолошкиот  преглед зависи од состојбата и возраста на пациентот.

Посебноста на нашата клиника е во обезбедување највисок стандард на услуги во областа на рано откривање на повеќето современи болести кои предизвикуваат најголем дел од предвремена смртност кај општата популација.

Нашиот радиолошки оддел е организиран во согласност со најновите стандарди и услугата се обезбедува според принципот на  обучен тим ангажиран и посветен во својата работа
Нашата болница располага со апаратура од светски реномираната фирма од  американски производител на медицинска технологија GE electronics.

Располагаме со

Дигитализирани конвенционални радиолошки процедури
Нативна рентгенграфија на скелет
Нативна рентгенграфија на белите дробови
Нативна рентгенграфија на абдомен
Нативна рентгенграфија на уринарниот тракт
Интравенска урографија за визуелизација на екскреторниот систем на уринарниот тракт

Дијагностички и интервентни  процедури на дојка
Ултразвук на дојки
Дигитална мамографија 
Магнетна резонанција на дојки 
биопсии 

Дијагностички ултразвучни процедури по органи и системи 

Уринарен и дигестивен тракт
Меки делови, мускули, зглобови
Компјутеризирана томографија (128 slice )
Компјутерска томографија по органи и системи (глава, врат, `рбет, бели дробови, абдомен, скелет) 
Ангиографски испитувања на сите крвни садови
Коронарографија (снимање на срцевите артерии)
“Calcium score“
Графтографија
Магнетна резонанција (MRI 1,5 Tesla)
МР на мозок, абдомен, цел рбет или по сегменти,зглобови
MРЦП - холангио–панкреатографија (жолчно кесе, жолчни патишта и панкреатичен канал), карлица 
МР ангиографија на сите артерии, 
МР на дојки
МР спектроскопија
МР следење на нервни патишта
МР на срце
Euroitalia Hospital
2019 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED EuroItalia