општа хирургија

Специјалистичка ординација по Општа хирургија

- Специјалистички хируршки прегледи
- Специјалистички хируршки контроли
- Консултатации
- Амбулантни хируршки интервенции
- Хируршка обработка на рани
- Преврски на рани
- Абдоминални ЕХО прегледи
- ЕХО прегледи на тестиси


Euroitalia Hospital
2019 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED EuroItalia