интерна медицина

Во Одделот за дијагностика на ПЗУ Еуроиталиа функционира амбуланта за Интерна медицина во која секојдневно се изведуваат прегледи од доменот на интерната медицина.

Интерната медицина е една од базичните гранки на медицината која има за цел превенција, дијагнстика и третирање на болести кај адултната популација . Нашата специјалистичка интернистичка ординација е опермен а со комплетна модерна апаратура и ви ги нуди следните услуги

ЕКГ на срце 
24-часовен ЕКГ  холтер мониторинг,
24 часовен притисочен  холтер мониторинг
Спирометрија
Коронарен стрес тест
Комплетен  интернистички преглед
Комплетен кардиолошки преглед
Ехо колор доплер на крвни садови на нозе и раце
Ултразвучен преглед-Ехо на тироидеа
Одредување на комплетен тироиден статус
Дијагностика и лекување на болестите на тироидната жлезда
Консултации и третман за шеќерна болест и метаболен синдром
Euroitalia Hospital
2019 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED EuroItalia